SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Toplumsal katılımının özellikle desteklenmesi gereken çocuklar, kadınlar, gençler, engelliler, yaşlılar ile ilgili sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek.

Sosyal sorumluluk alanında bilinçlendirme amaçlı özellikle gençlere yönelik etkinlik, toplantı ve eğitimler düzenlemek.

Diğer Araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği içinde çalışmak ve diğer projelere destek vermek.
Uluslararası işbirlikleri ile sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütmek.

Sosyal Sorumluluk alanı ile ilgili temel eğitimleri sağlamak.

Sosyal sorumluluk bilinci ile ilgili araştırma yapmak ve yayınlamak

Tanıtım faaliyetleri yapmak,

Yönetim Kurulunun onaylayacağı yukarıda belirtilen konularda yeni projeler geliştirerek uygulamaya koymak.

Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.